Oliy hrbiy bojxon institutining ilmiy slohiyati

 

1.jpgMrkziy Osiyod yagon bo`lgn Oliy hrbiy bojxon institutid bojxon ishi nzriyasi v mliyotining turli dolzrb mvzulrig bg`ishlngn tdqiqotlr mlg oshirilib kelinmoqd.

yni pytd institut trkibid foliyat ko`rstib kelyotgn Ilmiy-tdqiqot v nshriyot bo`limi tomonidn ushbu yo`nlishdgi ishlr muvofiqlshtirib borilmoqd.

Institut doirsidgi ilmiy-tdqiqot, ishlnm, qo`llnmlrni ro`yxtg olish, institutning ilmiy potentsili holti v rivojlnishini tvsiflydign brch zrur ko`rstkichlr bo`yich m’lumotlr bzsini yig`ish v qyt ishlsh, ilmiy-tdqiqot ntijlridn o`quv jryonid foydlnib, ushbu ishlrning bjrilishig professor-o`qituvchilr v tinglovchilrni keng jlb etgn hold bojxon xizmti uchun mutxssislr tyyorlshning siftini oshirish, bojxon sohsidgi ilg`or xlqro tjriblrni o`rgnib, respublik iqtisodiyotining rivojlnishig bojxon xizmtini slmoqli xisssini qo`shish mqsdid ilmiy-tdqiqot ishlrini olib borish, ilmiy-pedgogik kdrlrning ksbiy sviyasi v mlksi oshirilishini t’minlsh kbi muhim vziflr shulr jumlsidndir.

Shuni t’kidlsh joizki, bugungi kund Oliy hrb iy bojxon institutid foliyat ko`rstyotgn professor-o`qituvchilrining 21 nfri ilmiy drjg v shulrdn 14 nfri dotsent ilmiy unvonig eg.

Shuningdek, hozird institutd 26 nfr tdqiqotchi doktorlik disserttsiyalri ustid ilmiy izlnishlr olib borishmoqd.
 

O`zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo`mitasi Milliy kinologiya markazi                                                          
Manzilimiz:
100071, Toshkent shahar,Shayxontohur tumani, Qozirbod 2-tor ko`chasi, 118 uy

(Tel.) (+99871) 245-59-86 (Faks.) (+99871) 227-46-56