Oliy hrbiy bojxon instituti Ilmiy Kengshi foliyati

 

Ilmiy Kengsh O`zbekiston Respubliksi Konstitutsiyasi, qonunlri, O`zbekiston Respubliksi Prezidentining frmonlri v frmoyishlri, Vzirlr Mhkmsining qrorlri, Oliy v o`rt mxsus t’lim vzirligining me’yoriy hujjtlri, Dvlat bojxon qo`mitsining me’yoriy hujjtlri, Institutning Ustvi, buyruqlrig mos rvishd foliyat yuritdi.

Ilmiy kengsh trkibig - institut boshlig`i (ris), boshliq o`rinbosrlri, fkultetlr, o`quv-metodik mrkzi v ilmiy-tdqiqot v nshriyot bo`limi hmd kfedrlrning boshliqlri, etkchi olimlri v mutxssislri kiritilgn, shuningdek kengsh yig`ilishlrig zrurtg ko`r iqtidorli tinglovchilr v ksb uyushmsi risi v institut jmosi tklif etildi.

Ilmiy kengsh risi i.f.n., dotsent S. Gulyamov.

Ilmiy kengsh kotibi i.f.n. . Shdmnkulov

Ilmiy kengsh, o`z ishini hr o`kuv yili uchun ishlb chiqildign rejg muvofiq mlg oshirdi.

Ilmiy kengsh - kdrlr tyyorlsh Milliy dsturig muvofiq Dvlt t’lim stndrtlri, o`quv rejlri v dsturlrning qt’iy bjrilishini ko`rib chiqdi, fkultetlrning o`quv, ilmiy-tdqiqot v trbiyaviy ishlri to`g`risidgi hisobotlrini, institut huzuridgi ilmiy jmiyatlrning foliyati to`g`risidgi hisobotlrni eshitdi; professor-o`qituvchilrni ilmiy unvonlr olishg tvsiya etdi, biturientlr qbuli hmd bitiruvchilrning kelgusi mliyotdgi foliyatlri monitoringini muhokm qildi, drslik, o`kuv qo`llnmlrni nshr etish msllrini ko`rib chiqdi.

Ilmiy kengsh risi, muntzm rvishd, ilmiy kengsh qrorlri bjrilishi bo`yich tekshiruvlrni tshkil etdi v ilmiy kengsh ’zolrig qbul qilingn qrorlrning bjrilishi hqid xborot berdi.

Ilmiy kengsh qrori biln, 2003-2011 yillr mboynid institut professor-o`qituvchilridn 1 nfr professor v 16 nfr dotsent ilmiy unvonlrig sylndilr v OKd tsdiqlndi.

22 t doktorlik v nomzodlik disserttsiya mvzulri tsdiqlndi v OK byulletenid e’lon qilindi.

Shuningdek, 3 t monogrfiya, 2 t drslik v 22 t o`quv-qo`llnmlr ochiq nshr etishg tvsiya etildi.

 

O`zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo`mitasi Milliy kinologiya markazi                                                          
Manzilimiz:
100071, Toshkent shahar,Shayxontohur tumani, Qozirbod 2-tor ko`chasi, 118 uy

(Tel.) (+99871) 245-59-86 (Faks.) (+99871) 227-46-56