"Tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat tomonidan boshqarish" kafedrasi

 

f60ddbdff8ee97bff26dfaef2786b837.jpg

Bojxon orgnlrig mlkli kdrlr tyyorlsh dsturini mlg oshirishd «Tshqi iqtisodiy foliyatni dvlt tomonidn boshqrish» kfedrsining vziflri quyidgilrdn ibort:

· Mutxssislik fnlri (kfedrd o`tildign fnlr) bo`yich o`quv-metodik mterillrni (o`quv dsturlri, fnlr bo`yich m’ruz mtnlri, seminr mshg`ulotlri hmd mustqil t’lim mterillri v h.k.) ishlb chiqish v doimiy rvishd yangilb borish;

· Xlqro v respublik miqyosid o`tkzildign konferentsiya hmd mliy seminrlrd ishtirok etish, ksbiy, pedgogik mhortni v ilmiy slohiyatni oshirib borish;

· Mutxssislik fnlrini o`qitishni interktiv usullri sosid tkomillshtirib borish;

· Bojxon orgnlrid kdrlr strtegiyasining zmonviy tlblrig moslshishig imkon beruvchi ko`nikm v mlklrning rivojlnishig ko`mklshish;

Kfedrning yuqori pedgogik slohiyatg v bojxon orgnlrid ktt tjribg eg bo`lgn professor-o`qituvchilri tomonidn Dvlt t’lim stndrtlri sosid quyidgi fnlr o`qitildi:

· Tshqi iqtisodiy foliyatni dvlt tomonidn trtibg solish;

· Bojxon triflri v to`lovlri;

· Bojxon qiymti;

· Vlyut opertsiyalri v vlyut nzorti

Mzkur fnlr DBQ OHBI 5340500- “Bojxon ishi” v 5380113- «Bojxon huquqi» yo`nlishlrid t’lim olyotgn tinglovchilrg hmd “Qyt tyyorlsh v mlk oshirish” fkultetining tinglovchilrig o`tildi.

 

O`zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo`mitasi Milliy kinologiya markazi                                                          
Manzilimiz:
100071, Toshkent shahar,Shayxontohur tumani, Qozirbod 2-tor ko`chasi, 118 uy

(Tel.) (+99871) 245-59-86 (Faks.) (+99871) 227-46-56