"Dvlt v xorijiy tillr" kfedrsi

 

Xorijiy tillrni o`rgnish O`zbekiston bojxon xizmti xodimlrig bo`lgn tlbni jhon stndrtlri drjsig olib chiqish imkonini berdi. Jhon iqtisodiyotig integrtsiyalshuvning rivojlnishi bojxon orgnlri xodimlrini tyyorlsh bo`yich xlqro dsturlr, kurslr v turli boshq njumnlrd ishtirok etishni tqozo etdi. Dvltimiz v bojxon xizmti rivojlnishining hozirgi zmonviy bosqichid xorijiy tillrni o`rgnish hyotiy zrurt bo`lib qolmoqd.

"Dvlt v xorijiy tillr" kfedrsid 5 t fn: o`zbek, rus, ingliz, nemis, frntsuz tillrini o`qitish yo`lg qo`yilgn. O`zbek tilid o`qitildign brch guruhlr rus tilini, rus tilid o`qitildign guruh o`zbek tilini, umumiy t’limd xorijiy tillrdn birini o`rgngn tinglovchilr o`sh tilni (ingliz, nemis, frntsuz) o`rgndilr. O`quv kursi ohirid tinglovchilr Dvlt imtihonlrini topshirdilr.

Bir nech tilni mukmml bilish zmonviy bojxon xodimining foliyatid muhim jiht bo`lib hisoblndi. O`zbekiston Respubliksi bojxon orgnlrining chegr postlri, xlqro eroportlr, temir yo`l vokzllrid ishlshning o`zig xos tomonlri xodimlrdn xlqro tillr bo`lgn rus v ingliz tillrid erkin muloqot qilishni tlb etdi. Shu biln birg, bojxon orgnlrining mliy foliyatid rus yoki ingliz tillridgi xlqro bojxon hujjtlri (TIR-Krnet, xlqro tshish hujjtlri, TIF TN, BYUD blnklri, T-6, TS-21 v boshqlr) rus yoki ingliz tillrid to`ldirildi. Mzkur hujjtlr O`zbekiston Respubliksi ’zo bo`lgn xlqro konventsiyalr tomonidn joriy qilingn.

Bojxon qoidbuzrliklri to`g`risidgi ishlr bo`yich tushuntirish xtlri, odtd, rus yoki ingliz tillrid to`ldirildi. Shy munosbt biln xorijiy tillrni bilish O`zbekiston Respubliksi bojxon orgnlrining xodimlri uchun ulrning kundlik foliyatid zrur bo`lib hisoblndi.

 

O`zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo`mitasi Milliy kinologiya markazi                                                          
Manzilimiz:
100071, Toshkent shahar,Shayxontohur tumani, Qozirbod 2-tor ko`chasi, 118 uy

(Tel.) (+99871) 245-59-86 (Faks.) (+99871) 227-46-56